beställ Elvanse 70mg i SVERIGE

kr1,860.00

Availability: In Stock

köp Elvanse i Sverige utan recept, vi har snabb leverans av Elvanse och säljs i originalförpackningar till din dörr inom 24 timmar

Vad Elvanse är

Elvanse innehåller den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat

som har en positiv effekt på hjärnaktiviteten.

Det bidrar till att förbättra uppmärksamhet,

koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Elvanse är ett långverkande läkemedel som

verkar gradvis under en 13-timmarsperiod.

Vad det används för

Elvanse används vid behandling av ADHD

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs.

uppmärksamhetsstörning med överaktivitet).

Det används

 • till barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som tidigare har behandlats
 • med läkemedlet metylfenidat utan tillräcklig effekt på ADHD.
 • Du kan fortsätta att ta Elvanse upp i vuxen ålder om läkaren
 • bedömer att du har nytta av behandlingen.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om

du mår sämre efter en månads behandling.

Elvanse används inte för behandling av ADHD till barn under 6 år.

Säkerhet och fördelar med behandlingen har inte fastställts hos denna patientgrupp.

Hur det fungerar

Elvanse förbättrar aktiviteten i vissa områden i hjärnan, vilka är underaktiva.

Läkemedlet kan bidra till att förbättra uppmärksamhet,

koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Om ADHD

Personer med ADHD har svårt att:

 • sitta still
 • koncentrera sig.

Det är inte deras eget fel att de inte kan göra dessa saker. ADHD kan ge problem i vardagslivet. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och att göra läxor. De har svårt att uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra ställen.

ADHD påverkar inte intelligensen hos barn eller ungdomar.

 

 • om du är allergisk mot lisdexamfetamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du för närvarande tar så kallade monoaminoxidas­hämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression, eller har gjort så under de senaste 14 dagarna
 • om du har problem med sköldkörteln
 • om du känner dig ovanligt upprymd, överaktiv eller ohämmad
 • om du har eller har haft hjärtproblem, såsom hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, smärta eller obehagskänsla i bröstet, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller har ett medfött hjärtproblem
 • om du har högt eller mycket högt blodtryck eller har förträngningar i blodkärlen
 • om du har förhöjt tryck i ögat (glaukom).

Ta inte Elvanse om något av ovanstående gäller dig. Om du känner dig osäker, prata med läkare eller apotekspersonal innan du tar Elvanse. Detta på grund av att Elvanse kan förvärra dessa problem.

Tala med läkare innan du använder Elvanse om du

 • någonsin har missbrukat receptbelagda läkemedel eller droger
 • har haft njurproblem
 • har haft kramper (krampanfall, konvulsioner, epilepsi) eller onormala fynd vid mätning av hjärnaktiviteten (EEG)
Category:

Hur man Beställer

Beställ detta läkemedel lokalt från oss och få dem vid din dörrsteg inom 72 timmar. Vi erbjuder de bästa apotek stjänsterna i Sverige såväl som i Norge och Danmark. För att beställa detta läkemedel från oss skicka oss en förfrågan via vårt beställnings form.

Hur man tar:

Lisdexamfetamin används för att behandla ADHD (ADHD) som en del av en total behandlingsplan, inklusive psykologiska, sociala och andra behandlingar. Det kan hjälpa till att öka förmågan att vara uppmärksam, hålla fokus och sluta svika. Lisdexamfetamin kan också användas för att behandla Binge Eat Disorder (BED). Det kan hjälpa till att minska antalet binge ätningsdagar.

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta lisdexamfetamin och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “beställ Elvanse 70mg i SVERIGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *