köp Fentanyl i SVERIGE

kr350.00

Availability: In Stock

Hur man köper Fentanyl patch online

Den transdermala fentanyllappen marknadsförs som Duragesic-märkemedlet. Detta kan också användas som ett generiskt läkemedel. Generiska läkemedel kostar vanligtvis mindre än utgåvan av varumärket. Varumärket och den generiska versionen kommer i vissa fall att säljas i olika typer och styrkor. Som en del av en kombinationsterapi kan fentanyl-transdermala plåster användas. Du måste använda den för andra mediciner. Fentanyl är en opioidtolerant transdermal plåster som används för att behandla kronisk smärta. De är människor som tog ett annat receptbelagt smärtläkemedel som inte fungerar längre.

En klass läkemedel som kallas opiatagonister är Fentanyl. En kategori läkemedel som fungerar på liknande sätt är en klass av läkemedel. Sådana mediciner används också för att behandla störningar av denna typ. Det fungerar för att förändra din känsla och reaktion på smärta. Fentanyl fungerar i din hjärna.

Hur fungerar det?

Använd detta endast i enlighet med din läkares anvisningar. Bör inte göra det mer än läkaren föreskrivit, använd det inte oftare och använd det inte längre. För äldre som kanske är mer känsliga för effekterna av smärtmedicinering är detta särskilt viktigt. Det kan bli kroniskt (orsakar mental eller fysiskt beroende) eller överdosering om för mycket av detta läkemedel används under mycket lång tid.

Hudplåstret av fentanyl används främst för patienter med opioidtolerans. Om orala narkotika redan användes för allvarlig smärta, är en patient en opioidtolerant. Sök efter fler frågor med din läkare.

REMS-riktlinjerna för Opioid Analgesic för att undvika missbruk, missbruk och exploatering av opioider är verkligen användbara för dig. En läkemedelsguide och patientvägledning bör också ges till detta läkemedel. Läs det en gång till, om det finns ny kunskap, varje gång du fyller på receptet. Fråga din vårdpersonal om du har några problem.

I en operation får du Ionsys-lappen. Detta läkemedel kommer att ges till dig efter operation av en sjuksköterska eller annan utbildad hälso-och sjukvårdspersonal. Du kommer att få instruktioner om hur du använder den på sjukhuset, men din sjukvårdsleverantör tar bort denna lapp innan du lämnar sjukhuset.

Var används Fentanyl-lapp?

Hos människor som är tänkta att behöva en långvarig smärtmedicinering och som inte kan behandlas med andra läkemedel används fentanylplåster för att lindra allvarlig smärta. Fentanyl klassificeras som opiat analgetika i en klass läkemedel. jag

Vad är dosmängden?

Transdermal fentanyl presenteras på huden som en lapp. Vanligtvis tillsätts plåstret var 72: e timme till huden. Justera din lapp varje gång du uppdaterar den ungefär samma tid på dagen. Notera anvisningarna på din receptbelagda etikett och be din farmaceut eller läkare att klargöra alla aspekter du inte förstår. Använd den guidade fentanylmasken.

Om du upplever biverkningar kan din läkare minska din dos.

Undvik att använda fentanyllappar utan att prata med din läkare. Din läkare kommer troligtvis att minska din dos. Du kan ha tecken på tillbakadragande om du oväntat slutar att använda opioidplaster. Kontakta läkaren om du har några tecken på tillbakadragande, inklusive torra, tåriga ögon, rinnande näsa, gäspningar, svettningar, frossa, muskelsmärta, breda pupiller, agitation, ångest, ryggsmärta, knäsmärta, trötthet, magkramper, sömnsvårigheter eller sova, illamående, brist på aptit, kräkningar, diarré, snabb puls eller snabb hjärtslag. Har en läkare som har abstinenssymtom?

Category:

Hur man tar

Intag av fentanyl beror på läkemedels situationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Var noga med att fråga specialist om droger du använder. Doseringen som behövs för att kontrollera smärta varierar stort hos patienterna. Applicera receptet på huden som samordnad av en specialist. Försök att inte använda vid skador, brännskador eller hud som har utsatts för strålning.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder Fentanyl, fråga specialist om du är överkänslig mot det eller inte. Fentanyl kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka ogynnsamt överkänsliga svar eller olika problem. Fentanyl kan orsaka andnings depression och långsam hjärtfrekvens. Plötsligt sluta medicinering hos patienter kan påskynda ett uttagssvar som illamående, diarré, hosta eller svettning.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp Fentanyl i SVERIGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *