beställ Imovane 7,5 mg i SVERIGE utan recept

kr1,700.00

Availability: In Stock

Användning:

Den aktiva ingrediensen Imovane finns i immovanen. Zopeclone är ett kortverkande hypnotiskt medel, ett cyklopyrrolonderivat. Imovane är en av en ny kemisk klass som inte är relaterad strukturellt med nuvarande hypnotika. Imovane försenade REM-sömnstart, men minskade inte de totala REM-perioderna konsekvent. Sovcykeln minskades för etapp 1 och sömntiden för steg 2 ökades. I de flesta studier ökades vanligtvis sömnivåerna 3 och 4, men inga faktiska förändringar och minskningar noterades. Imovanes har en tydlig effekt på sömnen i steg 3 och 4 än bensodiazepinerna som hämmar långsam vågsömn. Det är inte känt hur kliniskt signifikant detta är.

Hur Fungerar Det?

Imovane är en läkemedelsform som kallas lugnande hypnotika. Det används för att lindra sömnstörningar snabbt och symptomatiskt. Zopiclon kan hjälpa dig att bli sömnig, att vakna ofta på kvällen eller att vakna upp tidigt på morgonen. Normalt ska högst 7 till tio dagar i följd tas med Zopiclon. Endast personer för vilka oordning sömn bidrar till problem som fungerar under dagen bör använda den.

Category:

beställ Imovane

imovane  Intag av Imovane beror på läkemedel situationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. Imovane-medicinmåstetas precis somgodkänd av enspecialistläkare. Imovanekanintetasimerän 7 till 10 kontinuerligadagar. Slutainte ta dettaläkemedelutanattrådgöra med din läkare.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använderImovane, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte.. Användningen av Imovaneefteratt ha druckitalkoholökarriskenför extrema symtom, till exempel andningssvårigheter och övningar utan att vara uppmärksam

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “beställ Imovane 7,5 mg i SVERIGE utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *