Köp IMOVANE 7.5 mg online

kr1,850.00

Availability: In Stock

Bäst att köpa Imovane online för att behandla depression

Imovane (ZOP-iklon) tillhör läkemedelsgruppen depressiva medel som kallas centrala nervsystemet (CNS). Det används för behandling av sömnlöshet (sömnstörning). Med Imovane kan du sova lättare och sova på kvällen. I allmänhet kan de förlora sin effektivitet när sömnläkemedel används under lång tid varje natt. I de flesta fall bör sömnläkemedel inte ta mer än 1 eller 2 veckor, men bör endast användas under korta tidsperioder.

Användning:

Den aktiva ingrediensen Imovane finns i immovanen. Zopeclone är ett kortverkande hypnotiskt medel, ett cyklopyrrolonderivat. Imovane är en av en ny kemisk klass som inte är relaterad strukturellt med nuvarande hypnotika. Imovane försenade REM-sömnstart, men minskade inte de totala REM-perioderna konsekvent. Sovcykeln minskades för etapp 1 och sömntiden för steg 2 ökades. I de flesta studier ökades vanligtvis sömnivåerna 3 och 4, men inga faktiska förändringar och minskningar noterades. Imovanes har en tydlig effekt på sömnen i steg 3 och 4 än bensodiazepinerna som hämmar långsam vågsömn. Det är inte känt hur kliniskt signifikant detta är.

Hur Fungerar Det?

Imovane är en läkemedelsform som kallas lugnande hypnotika. Det används för att lindra sömnstörningar snabbt och symptomatiskt. Zopiclon kan hjälpa dig att bli sömnig, att vakna ofta på kvällen eller att vakna upp tidigt på morgonen. Normalt ska högst 7 till tio dagar i följd tas med Zopiclon. Endast personer för vilka oordning sömn bidrar till problem som fungerar under dagen bör använda den.

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Imovane används för att hjälpa personer med sömnproblem, även kallad sömnlöshet. Det kan hjälpa dig somna och minska antalet gånger du vaknar under natten. Det används för kortvarig behandling (2-4 veckor) av sömnlöshe