Köp trulicity i Sverige utan recept

kr1,658.77kr3,876.54

Trulicity är ett injicerbart läkemedel som används för att sänka blodsockernivåerna hos vuxna med typ 2-diabetes. Det fungerar genom att hjälpa kroppen att producera insulin och minska mängden socker som levern producerar.

Dosen av Trulicity beror på din hälsa och vilka andra diabetesmediciner du tar. Du kan använda pennan när som helst på dygnet med eller utan mat, men försök använda den samma dag varje vecka för maximal effekt.

Beskrivning

trulicity | trulicity pris

trulicity | trulicity pris De vanligaste biverkningarna av Trulicity är illamående, diarré, magsmärtor och aptitlöshet. Det kan också orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker), särskilt om du tar andra läkemedel för att sänka ditt blodsocker. Se till att du vet hur du känner igen det och kan hantera det.

Innan du tar detta läkemedel, tala med din läkare om du någonsin har haft en lever- eller njursjukdom, pankreatit eller magproblem. Tala också om för din läkare om du tar några andra läkemedel som kan påverka hur detta läkemedel fungerar. Om du är gravid eller ammar ska du fråga din läkare om det är säkert att ta Trulicity.

Vilka är fördelarna med läkemedlet Trulicity?

Trulicity är ett injicerbart läkemedel som hjälper till att kontrollera höga blodsockernivåer. Att sänka blodsockernivåerna är en viktig del av behandlingen av diabetes. Om du kan kontrollera blodsockernivåerna minskar du risken för att utveckla någon av de allvarliga komplikationerna till diabetes, t.ex. njurskador, ögonskador, nervproblem och förlust av lemmar. Korrekt kontroll av diabetes kan också minska risken för hjärtinfarkt eller stroke. Att ta Trulicity regelbundet, tillsammans med en bra kost och motion, hjälper dig att leva ett normalt och hälsosamt liv. Du bör ta läkemedlet så länge som det har ordinerats för dig, eftersom det kommer att skydda din framtida hälsa.

Vilka är biverkningarna av Trulicity?

De flesta biverkningar kräver ingen medicinsk behandling och försvinner av sig själva så snart kroppen har vant sig vid dem.

Vanliga biverkningar av Trulicity är följande:

 • Illamående
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Smärta i magen
 • Aptitförlust

Hur fungerar läkemedlet Trulicity?

Trulicity är ett antidiabetiskt läkemedel. Det verkar genom att öka frisättningen av insulin från bukspottkörteln, minska de hormoner som höjer blodsockernivån, sakta ner matsmältningen och minska aptiten.

Trulicity verkar på flera sätt för att kontrollera blodsockernivån hos vuxna med typ 2-diabetes. Läkemedlet bidrar också till att minska risken för hjärtproblem hos personer med diabetes och hjärtsjukdom. Trulicity verkar genom att binda till vissa receptorer (fästpunkter) på cellerna i bukspottkörteln. Dessa celler talar om för bukspottkörteln att den ska frisätta insulin när blodsockernivån i kroppen är för hög. Genom att binda till cellerna hjälper Trulicity bukspottkörteln att frisätta mer insulin, vilket sänker blodsockret.

Trulicity förlänger också den tid det tar för maten att passera genom magsäcken. Detta förhindrar att blodsockernivån plötsligt stiger efter en måltid.

Trulicity blockerar också glukagon. Glukagon är ett hormon som säger åt levern att bryta ner socker och släppa ut det i blodet. Genom att blockera glukagon bidrar Trulicity till att sänka blodsockernivån.

Genom att sänka blodsockernivån på alla dessa sätt bidrar Trulicity också till att minska risken för hjärtproblem.

Vilka tillstånd behandlas med Trulicity?

Diabetes mellitus typ 2 uppstår när en persons blodsockernivå är för hög på grund av att kroppen producerar för mycket insulin eller använder det ineffektivt. Det är viktigt att kontrollera blodsockernivån för att förbättra livskvaliteten och minska risken för komplikationer och akuta diabetessituationer. Trulicity har godkänts för följande användningsområden hos personer med typ 2-diabetes:

 • Förbättrad blodsockerkontroll i kombination med en hälsosam kost och motion (vuxna och barn från tio års ålder)
 • Minska risken för allvarliga kardiovaskulära händelser (inklusive stroke och hjärtinfarkt) hos personer med känd kardiovaskulär sjukdom eller flera riskfaktorer (vuxna).
 • Läkare kan förskriva detta läkemedel och andra inkretinmimetika off-label för viktminskning. Denna praxis har dock lett till brist på leveranser, så läkemedlet har placerats på FDA:s lista över läkemedelsbrist.

Hur tar man Trulicity?

Trulicity injiceras en gång i veckan i magen, låret eller överarmen. En legitimerad läkare kommer att lära dig hur du administrerar injektionerna så att du inte behöver åka till sjukhuset varje vecka för behandling.

 • Injektionslösningen finns i en engångspenna som förvaras i kylskåp tills den ska användas.
 • Att använda en Trulicitypenna är ganska enkelt. Du tar av locket på pennan, låser upp den, trycker på knappen och håller den intryckt för att injicera. Du kan använda ett specifikt injektionsställe, t.ex. magen, upprepade gånger. Det är dock bäst att injicera på ett annat ställe inom injektionsstället varje gång.
 • Trulicity kan inte blandas med insulin i en och samma spruta. Det är acceptabelt att ge insulin och Trulicity samtidigt, men de ska inte injiceras på en plats nära varandra.
 • Du bör försöka använda Trulicity samma dag varje vecka för att hålla en jämn mängd av läkemedlet i kroppen.
 • Dela inte injektionspennor under några omständigheter och använd din engångspenna endast en gång.
 • Den kost- och motionsplan som din läkare ordinerar är lika viktig som medicineringen. Följ din läkares instruktioner noggrant och konsekvent för att uppnå optimal blodsockerkontroll.

Trulicity bipacksedeln

Doseringsformer och styrkor

Trulicity pennor kommer i olika styrkor. Din läkare kommer att bestämma vilken dos som är bäst för dig. Pennorna finns i följande koncentrationer:

 • 0,75 mg/0,5 ml
 • 1,5 mg/0,5 ml
 • 3,0 mg/0,5 ml
 • 4,5 mg/0,5 ml

Följ din läkares anvisningar noga, även om din dos ligger utanför det normala intervallet. Justera inte dosen utan att rådgöra med din läkare.

Behöver jag ta Trulicity under en längre tid?

Ja, troligen. Din läkare kommer att avgöra om Trulicity är effektivt för dig. Om det inte orsakar några besvärande biverkningar kan han eller hon ordinera Trulicity under en längre tid.

Hur lång tid tar det innan Trulicity börjar verka?

Effekten av Trulicity för att behandla din diabetes börjar omedelbart efter injektionen. Det kan dock ta några veckor innan du märker att läkemedlet hjälper till att kontrollera dina blodsockernivåer.

Vem ska inte ta Trulicity?

Såsom anges i bipacksedeln är Trulicity kontraindicerat hos personer med personlig eller familjär historia av medullärt tyreoideakarcinom och hos personer med multipelt endokrint neoplasisyndrom typ 2 (MEN 2). Dessutom ska patienter med en tidigare allvarlig överkänslighetsreaktion mot någon av de aktiva eller inaktiva substanserna i läkemedlet inte använda detta läkemedel.

Trulicity ska dessutom förskrivas med försiktighet till personer som:

 • Har pankreatit. Det är inte känt om Trulicity är säkert för personer med pankreatit. Din läkare kommer att väga de möjliga riskerna mot de möjliga fördelarna. Flera studiedeltagare som tog detta läkemedel utvecklade pankreatit. Patienter som tar Trulicity bör övervakas för symtom på detta tillstånd och sluta ta läkemedlet så snart dessa symtom uppträder.
 • Tar insulin eller andra läkemedel som ökar insulinproduktionen. Risken för lågt blodsocker är högre hos personer som tar flera läkemedel som påverkar blodsockernivån. Dessa läkemedel kan tas tillsammans med Trulicity, men lägre doser kan krävas.
 • Har en allvarlig gastrointestinal sjukdom. Detta läkemedel kan orsaka gastrointestinala biverkningar som kan vara allvarliga. Ytterligare studier behövs för att fastställa om läkemedlet är säkert för personer med befintliga gastrointestinala tillstånd, såsom inflammatorisk tarmsjukdom och obstruktion.
 • Har akut njurskada. Det finns rapporter som kopplar Trulicity till akut njursvikt och förvärring av kronisk njursjukdom. Noggrann övervakning av njurfunktionen är nödvändig hos dessa patienter.
 • Har tidigare haft diabetisk retinopati. Det finns bevis för att en snabb förbättring av blodsockerkontrollen kan vara förknippad med en tillfällig försämring av detta tillstånd. Personer med diabetisk retinopati som tar Trulicity måste övervakas noga för att se om sjukdomen utvecklas.

Du kan beställa detta läkemedel direkt från ett av de många olika nätapoteken. Här finns också legitimerade läkare som kan ge dig viktig information om dess användning. Om du bestämt dig för att ta läkemedlet, kontakta då en legitimerad läkare direkt på ett av de många nätapoteken idag.

Ytterligare information

KVANTITET

100 st, 150 st, 200 st, 300 st, 400 st

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Köp trulicity i Sverige utan recept”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error: Kan inte kopiera